Բազմահամակազմ խմբի ուսուցչին 75 տոկոսի հավելավճար կտրվի, սովորողների թիվը կսահմանվի 25․ ԿԳՄՍՆ նոր նախագիծ է շրջանառում

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել հանրակրթական դպրոցների դասարանների կազմավորման կարգի նախագիծը։

Կրթության գծով պատասխանատու գերատեսչությունը նախագծով առաջարկում է պարտադիր դարձնել տարրական և միջին մակարդակում առավելագույնը 25, իսկ ավագ մակարդակում՝ առավելագույնը 20 սովորող ունենալը։ Ոլորտի մասնագետների խոսքով՝ նման որոշման պատճառը տարիներ շարունակ հնչած դժգոհություններն են այն մասին, որ գերհագեցած դասարանում կրթության որակ ապահովելն անհնար է դառնում տարբեր պատճառներով, օրինակ՝ աշակերտակենտրոն ուսուցում իրականացնելու, դասապրոցեսին խմբային աշխատանք կատարելու, արդյունավետ մեթոդներ կիրառելու անհնարինության, մատուցված նյութի հարցմանը քիչ սովորողներ ընդգրկելու հիմնավորմամբ։

ԿԳՄՍՆ հանրակրթության վարչության պետ Արսեն Բաղդասարյանը «Հայկական ժամանակի» հետ զրույցում շեշտում է՝ նոր նախագծով ամրագրված այս կարգավորումն իրականություն է դառնալու հանրակրթության նոր չափորոշչի ներդրմանը զուգընթաց։

«Նպատակն է աշակերտներին ավելի ընդգրկել կրթական պրոցեսների մեջ։ Որքան ավելի շատ են սովորողները, այդքան ավելի դժվար է լինում անհատական աշխատանքներ տանել յուրաքանչյուրի հետ, իսկ եթե նրանց թիվը քիչ լինի, հեշտ կլինի անհատական մոտեցում և հետադարձ կապ ապահովել, հասկանալ՝ արդյոք աշակերտը տվյալ դասի նյութը յուրացրե՞ց, թե՞ ոչ, որքանո՞վ յուրացրեց։ Այսինքն՝ նոր կարգավորմամբ ապահովել արդյունավետ և որակյալ կրթություն»,- մանրամասնում է նա:

Գործող կարգի համաձայն՝ ներկայում ուսումնական հաստատություններում սովորողների առավելագույն քանակը սահմանված է 35։ Բաղդասարյանի խոսքով, սակայն, լինում են դեպքեր, երբ այդ նորմը չի պահպանվում, մինչև անգամ 35 սովորող է լինում դասարանում: Աշակերտների թվի պահպանումը պայմանավորված է նաև ՀՀ առողջապահության և քաղաքաշինության նորմերին համապատասխանեցնելու, ինչպես նաև փոքրաթիվ համակազմ ունեցող դպրոցներում որակյալ կրթություն կազմակերպելու անհրաժեշտությամբ:

«Մեծ դպրոցներում, հիմնականում քաղաքային և մեծ բնակավայրերի դպրոցներում, ունենում ենք 35 աշակերտից բաղկացած դասարաններ։ Բացի քաղաքաշինության և առողջապահական նորմերին համապատասխանելու խնդրից, տարբեր դժգոհություններից, այս կարգավորումը կնպաստի ավելի հասանելի և արդյունավետ կրթության տրամադրումը աշակերտներին։ Հանրակրթական դպրոցի դասարանները կազմավորվում են դպրոցի մանկավարժական խորհրդի որոշման հիման վրա՝ դպրոցի տնօրենի հրամանով, տարրական և միջին աստիճանում՝ յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար, ավագ աստիճանում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակի համար»,- նշում է հանրակրթության վարչության պետը։

Նոր չափորոշչի ամբողջական ներդրմանը զուգընթաց կկարգավորի նաև բազմահամակազմ դասարանների խնդիրը, այսինքն՝ եթե հանրակրթական ուսումնական հաստատության յուրաքանչյուր դասարանում սովորողների քանակը առավելագույն թվի կեսից պակաս է, և ֆինանսական միջոցները բավարար չեն։ Ըստ նախատեսվող կարգավորման՝ բազմահամակազմության սկզբունքն օգտագործելի է միայն արհեստ, արվեստ և ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն բնագավառների համար։ Մյուս բնագավառների և առարկաների դեպքում կգործի առանձնացված ուսուցման սկզբունքը։ Այսինքն՝ հիմնական նպատակներից մեկը բազմահամակազմ դասարանների պրակտիկայից առավելագույնս հրաժարվելն է:

«Բազմահամակազմ ուսումնական խումբ կարող է ձևավորվել իրար հաջորդող առավելագույնը երեք դասարանների սովորողներից։ Մի քանի դասարան մեկ դասարանի կազմում ընդգրկելու դեպքում ուսուցիչը ստիպված է 45 րոպե տևող դասի ընթացքում յուրաքանչյուր մակարդակի համար 15 րոպե ժամանակ հատկացնել։ Սա հիմնականում արդյունավետ չի լինում․ տուժում են կրթությունը և կրթության որակը»,- նկատում է զրուցակիցը։

Բազմահամակազմ դասարաններում դասավանդող ուսուցչի համար առկա են մի շարք դժվարություններ և լրացուցիչ աշխատանք իրականացնելու անհրաժեշտություն։ Բաղդասարյանի խոսքով՝ այդ նպատակով նախատեսվում է բազմահամակազմ ուսումնական խմբում դասավանդող ուսուցչին տրամադրել հավելավճար․ երկու դասարանի միավորման դեպքում՝ դրույքաչափի 50%-ի չափով, երեք դասարանի միավորման դեպքում՝ դրույքաչափի 75%-ի չափով: Ըստ մասնագետի՝ սա ուսուցիչների համար խթան կհանդիսանա ոչ միայն դասավանդման որակի առումով, այլև դպրոց մուտք գործելու հիմքեր ստեղծելու տեսանկյունից։

Ներկայում փոքրաթիվ աշակերտ ունեցող հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում առկա են նաև քառահամակազմ դասարաններ՝ դասավանդվող բոլոր առարկաներով, ուստի սովորողների ուսուցումը կազմակերպելիս արձանագրվում են բազմաթիվ խնդիրներ։ Դրանք հիմնականում կապված են բազմահամակազմ դասարանները բոլոր առարկաների համար նույն մոտեցմամբ կազմավորելու, ուսուցչի՝ դասապրոցեսը մեթոդապես անարդյունավետ կազմակերպելու, դպրոցները դասավանդման համար ոչ բավարար գործիքակազմով համալրված լինելու հետ: Նոր նախագծով քառահամակազմ ուսուցում չի նախատեսվում։ Այս մոտեցումը նախատեսվում է փորձարկել Սյունիքի մարզում կրթական որակյալ ծառայությունների կազմակերպման ծրագրի շրջանակում։

Նախագծով ներկայացվող կարգավորումներով առաջարկվում է դասարանները կոմպլեկտավորել՝ դիտարկելով տարբեր առարկաների առանձնահատկությունները, դասավանդման մեթոդների համադրելիությունը, տարատարիք սովորողների համաժամանակյա ուսուցման համատեղելիությունը, ինչպես նաև միևնույն հետաքրքրություններն ունեցող սովորողների համար կրթական գործընթացի կազմակերպման հնարավորությունը՝ հրաժարվելով քառահամակազմ դասարաններ ձևավորելու սկզբունքից։

Նախագիծն ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնի 2026 թ. սեպտեմբերից՝ հաշվի առնելով ՀՀ-ում նոր չափորոշիչն ամբողջությամբ ներդնելու, ինչպես նաև կիրարկումն ապահովելու համար նախանշված ժամկետները: Մինչ այդ՝ առաջիկա մի քանի տարիները, կօգտագործվեն դպրոցների ֆիզիկական ենթակառուցվածքների, ուսուցիչների թվի հետ կապված հարցերը վերլուծելու և, ըստ առանձին դպրոցների, իրավիճակային կարգավորումները պլանավորելու համար։

«Նոր չափորոշիչ ասելով՝ նկատի ենք ունենում առանցքային և ամենաբովանդակային փոփոխությունները, որով հավասարապես կարևորվում են թե՛ գիտելիքը, թե՛ հմտությունը, թե՛ արժեհամակարգը։ Ինչպես նաև նոր չափորոշիչներով պարտադիր են դառնում մասնագիտական կողմնորոշման և առողջ ապրելակերպի ակումբները, 7-րդ դասարանից սկսած՝ նախագծային աշխատանքները, ՆԶՊ առարկայի շրջանակներում ճամբարների պարտադիր դառնալը։ Շեշտը դրվում է նաև գործնական լաբորատոր աշխատանքների վրա, այդ իսկ պատճառով բոլոր դպրոցները պետք է ունենան հնագիտական առարկանների լաբորատորիաներ»,- հավելում է ԿԳՄՍՆ հանրակրթության վարչության պետ Արսեն Բաղդասարյանը։

Նախագիծը հասանելի է իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում՝ e-draft.am-ում, որտեղ քաղաքացիները և ոլորտի մասնագետները մինչև հուլիսի 2-ը դրա վերաբերյալ կարող են իրենց առաջարկություններն ու դիտողությունները ներկայացնել։

Մերի Խաչատրյան

Տպել
14273 դիտում

Զինված տղամարդը մտել է Մասիսի քաղաքապետարան, լսվել է պայթյունի ձայն. իրավապահները հատուկ գործողություն են իրականացնում

Փրկարար ծառայության կանայք. արտակարգ իրավիճակների նախարարը լուսանկարներ է հրապարակել

Էդգար Ղազարյանը դիմել է վարչապետի աշխատակազմին՝ նրա հրաժարականի հարցով, Անժելա Թովմասյանն էլ «ծիծաղից ուշագնաց է եղել»

«Սուրմալու»-ում որոնողական աշխատանքները շարունակվում են ամենաբարդ, էպիկենտրոնային գոտում

Չենք կարող ասել՝ անոմալ երեւույթ է. օգոստոսի 1-10-ը 7608 շտապօգնության կանչ է գրանցվել, երբ կնվազի եղանակը

Վթարային ջրանջատում Երևանում. Արաբկիր վարչական շրջանում 13 ժամ ջուր չի լինի

ՄԻԵԴ-ի անդրադարձը Բերձոր և Աղավնո համայնքների բնակչության տեղահանմանը

Բրյուսելում հանդիպել են ՀՀ ԱԽ քարտուղարն ու Ադրբեջանի նախագահի օգնականը

ԱԱԾ-ն պարզաբանել է «Արմավիրում ադրբեջանցիներ են հայտնվել, նրանք իրենց ագրեսիվ են պահել» վերնագրով հոդվածը

Երևանի մետրոպոլիտենի նոր պաշտոնակատար Բաբկեն Սեդրակյանի կենսագրությունը

Լույս աշխարհ է եկել 44-օրյա պատերազմում զոհված Ռադիկ Հովակիմյանի եղբայրը

ՀՀ-ն կրկին աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է. Մայր բուհում առաջին անգամ կանցկացվի կրթական մեծ համաժողով

Մեթոդագործնական պարապմունք՝ ՊՆ խաղաղապահ ուժերի բրիգադում

«Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում որոնողական աշխատանքները շարունակվում են (թարմացված)

ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ցավակցություն է հայտնել Հայաստանի կառավարությանն ու ժողովրդին

ՀՀ տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են

Տավուշում կշարունակվի հանրակրթության նոր չափորոշչի փորձարկումը. մեկնարկել են օգոստոսյան խորհրդակցությունները

Մեկ օրում արձանագրվել է 10 ՃՏՊ, 1 մարդ զոհվել է, 14-ը՝ վիրավորվել

Ռոման Բաղդասարյանի հայտարարություները իրականությանը չեն համապատասխանել. ԱՀ ԱԱԾ

Մարմնամարզության ԵԱ. Հայաստանի 4 ներկայացուցիչ դուրս է եկել եզրափակիչ

Հանրապետության նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել դատավորների երդման արարողություն (տեսանյութ)

«Սուրմալու»-ին հարող տարածքից կատարվել են խմելու ջրի նմուշառումներ. անհամապատասխանություններ չեն հայտնաբերվել

Ամերիաբանկն արժանացել է «Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանի ամենանորարար թվային բանկ 2022» մրցանակին

Բերդավան գյուղում այրվել է 35 հա խոտածածկույթ

«Շեմից այն կողմ» ֆիլմը կմասնակցի «Լինցի» կարճամետրաժ ֆիլմերի միջազգային փառատոնին

Բացօթյա ապօրինի առևտրով զբաղվող անձանց ապրանքները կառգրավվեն

Փաշինյանն ու Ղարիբաշվիլին ներկա են եղել հայ-վրացական Բարեկամության կամրջի գործարկման պաշտոնական միջոցառմանը (տեսանյութ)

Ակնկալում ենք, որ իրավապահ մարմինները կհայտնաբերեն մեղավորներին. Սուքասիանների ընտանիքը հայտարարություն է տարածել

Անցկացվել է «Խաղաղության մարտիկ» մրցույթի «Էրուդիտ» մրցաձևը

«Սուրմալուում» տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններով պայմանավորված՝ ԱԻ նախարարի այցը Ռուսաստան չեղարկվել է

Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ՝ սպանության և հրազեն ապօրինի ձեռք բերելու, պահելու, փոխադրելու, հատկանիշներով (տեսանյութ)

ՀՌՀ-ն պարզաբանում է հանրային մուլտիպլեքսում գործող հինգ ծրագրի եթերազրկման պատճառները

Հայ-վրացական սահմանին տեղի է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի և Իրակլի Ղարիբաշվիլիի առանձնազրույցը (լուսանկարներ)

Արդարադատության փոխնախարարն այցելել է «Աբովյան» ՔԿՀ, որտեղ ընթանում են վերանորոգման աշխատանքներ

Վարչապետը ծանոթացել է Բագրատաշենի մաքսակետի գործունեությանն ու նախատեսվող բարեփոխումներին

Ներկայիս բարդագույն մարտահրավերների պայմաններում ակնառու աճ է արձանագրվել հայ-վրացական հարաբերություններում. Փաշինյան

Քննարկվում է «Սուրմալուի» պայթյունից զոհվածների ընտանիքներին եւ տուժածներին աջակցության տրամադրելու հարցը

Իսակովի պողոտայի բնակարաններից մեկում տեղի է ունեցել գազի բալոնից արտահոսք՝ հրդեհի բռնկմամբ

Տրակտորավարն ընկել է տրակտորի տակ ու մահացել

Քննարկվել է Սևանա լճում կողակ ձկնատեսակի վերականգնման գործընթացը